Tin tức

Tin tức

Tin tức

711/10 -KP Tân Phú1 - P Tân Bình - Dĩ An - Bình Dương
0937 189 097 (Mr Lai)
baotramplastic@gmail.com

Tin tức

Nhà sản xuất Trung Quốc tăng giá chào PP đối với thị trường Việt Nam

Nhà sản xuất Trung Quốc tăng giá chào PP đối với thị trường Việt Nam

Trong cuộc trò chuyện, một thương nhân Việt Nam thông báo về mức giá chào PP mới tại thị trường trong nước.
Cuộc chiến và cạnh tranh trên sân nhà của ngành nhựa

Cuộc chiến và cạnh tranh trên sân nhà của ngành nhựa

Thích Cuộc chiến và cạnh tranh trên sân nhà của ngành nhựa
CTY TNHH MTV Nhựa Bảo Trâm CTY TNHH MTV Nhựa Bảo Trâm CTY TNHH MTV Nhựa Bảo Trâm CTY TNHH MTV Nhựa Bảo Trâm CTY TNHH MTV Nhựa Bảo Trâm